Realizace bytového domu Vanguard XS I. etapa – spodní stavba

Na stavbě „Vanguard XS I. etapa - spodní stavba“ aktuálně proběhlo čištění první části základové spáry východní dilatace pro betonáž podkladního betonu, kdy betonážjiž proběhla.

Do konce října proběhlo zabetonování první části základové desky.