Politika integrovaného systému řízení

Vedení naší společnosti, v souladu s našimi strategickými záměry, vyhlašuje politiku s cílem plně uspokojovat požadavky a očekávání našich zaměstnanců, zákazníků a všech zainteresovaných stran a neustále zlepšovat výkonnost integrovaného řízení kvality, životního prostředí, bezpečnosti práce a společenské odpovědnosti.