Realizace bytových domů Nová Harfa

Stavební práce na objektech X+Y v rámci bytového projektu Nová Harfa pokračují podle plánu. Aktuálně dokončujeme konstrukční část obou staveb. Na dvou objektech z pěti je již zabetonován poslední strop (střecha) a v průběhu listopadu budou dokončeny u zbývajících tří objektů monolitické konstrukce.

Zdění koresponduje s postupným uvolňováním klientských změn investorem, zbývají cca poslední dvě podlaží na všech objektech. Hrubé vnitřní instalace jsou v těsném závěsu.

Plastová okna jsou osazena z 90% a byla zahájena montáž oken v mezonetových posledních dvou patrech. Začaly práce na vnitřních sádrových omítkách na třech objektech a na zbývající dvou objektech tyto práce odstartují na začátku listopadu.

Vzhledem k velikosti jednotlivých podlaží, kde vzniknou pouze čtyři byty, uvažujeme s litím těžkých plovoucích podlah vždy po čtyřech patrech, tedy 16-ti bytech na jeden takt. Tyto práce pravděpodobně začnou v listopadu. Na jednom z objektů již probíhá montáž KZS (kontaktního zateplovacího systému) a druhý objekt bude zahájen za cca 14 dní. Rovněž budou, ve výhledu jednoho až dvou týdnů zahájeny hydroizolační souvrství střechy prvního objektu a poté cca s 14-ti denním odstupem vždy další z objektů.

Současně probíhají práce i v okolí objektů. Pracuje se na připojení na inženýrské sítě.

Dokončení prací se předpokládá v létě 2023.

Základní informace:
Název: Nová Harfa – bytové domy X (sekce X1, X2, X3) a Y (sekce Y1, Y2)
Objednatel: FINEP
Zhotovitel: PRŮMSTAV
Doba realizace: 04/2021-07/2023