Výstavba bytových a rodinných domů Císařská vinice pokračuje

Od listopadu 2021 pracují kolegové z PRŮMSTAVU na výstavbě bytových a rodinných domů v rámci projektu Císařská vinice na pražském Smíchově.

Aktuálně byla dokončena hrubá stavba bytových objektů na severní straně a rodinných domů na jižní straně, probíhá montáž oken a finalizuje se s vyzdívkami příček. Realizují se střešní pláště, omítky as rozvody technického zařízení budov. Pracujeme na areálové kanalizaci a na železobetonových opěrných stěnách. Dokončení prací se plánuje na konec srpen 2023.

Základní informace:

Název: BD a RD Císařská vinice
Investor: JRD Císařka
Zhotovitel: PRŮMSTAV
Doba realizace: 11/2021–08/2023